सिद्धार्थनगर:शहरकेरघुवरप्रसादजायसवालसरस्वतीशिशुमंदिरबालिकाइंटरकॉलेजमेंअध्ययनरत12वींकीछात्राओंकोमंगलवारकोआयोजितआर्शीवचनसमारोहकेदौरानविदाईदीगई।इसमौकेपरशिक्षकोंनेछात्रोंकोउनकीजिम्मेदारियोंकेबारेमेंविस्तारसेजानकारीदी।जूनियरछात्राओंनेनमआंखोंसेअपनेसीनियरसाथियोंकोविदाईदेतेहुएउज्जवलभविष्यकीकामनाकी।

मंगलवारकोविद्यालयपरिसरमेंकक्षा12कीबालिकाओंकेलिएआयोजितआशीर्वजनसमारोहकाशुभारंभदीपप्रज्ज्वलनसेहुआ।इसमौकेपरक्षेत्रीय

शैक्षिकप्रमुखब्रजकिशोरत्रिपाठीनेछात्राओंकोबोर्डपरीक्षाकेनियमकेसाथहीहोनेवालेभूलकेविषयमेंजानकारीदेकरसचेतकिया।विद्यालयकेप्रधानाचार्यराकेशमणित्रिपाठीनेभीपरीक्षाकेआधुनिकव्यवस्थाओंकेबारेमेंजानकारीदी।प्रबंधकमुरलीधरअग्रहरिनेबच्चियोंकोशुभकामनाएंदी।बतौरअध्यक्षविद्यालयकीपूर्वछात्राववीडीओज्योतिपांडेयनेकहाकिपूर्वविद्यालयजहांसेवहइंटरमीडिएटकीपरीक्षाउत्तीर्णकी,वहींपरउन्हेंबतौरअध्यक्षकेसंबोधनकेसाथसम्मानितकियागया।इसदौरानविद्यालयकीछात्रादीक्षापांडेय,आस्था,खुशी,रूपाली,करिश्मा,दिव्या,नेहा,शांभवी,अपूर्वावर्माआदिनेबसंतीगीत,होलीगीत,सामूहिकनृत्य,नुक्कड़नाटकआदिकेअलावाविद्यालयमेंअपनेपठन-पाठनकेकार्यकालकोकविताहास्यव्यंगचुटकुलेऔरभाषणकेजरिएबयांकिया।कार्यक्रममेंछात्रासंसदकेप्रमुखआचार्यसच्चिदानंदविश्वकर्माकाविशेषयोगदानरहा।इसमौकेपरविद्यामंदिरकेछात्रावासप्रभारीमहादेवप्रसाद,संतोषश्रीवास्तव,आचार्यमहेंद्रप्रतापमिश्र,श्रीरामकेसरयादव,अमरेशयादव,जेपीसिंह,राकेशमिश्रा,द्विजेशपांडेय,सरिता,सविता,उमा,रमा,नेहा,गीता,सीताआदिकीसहभागितारही।

By Dawson