बिजनौर,टीमजागरण।नजीबाबादमेंचौरी-चौराकांडकीवर्षगांठपरसाहूजैनकालेजसेआनलाइनसंगोष्ठीआयोजितहुई।वहीं,किरतपुरमेंशहीदस्मारकपरश्रद्धासुमनअर्पितकिएगए।साथहीशहीदोंकोयादकियागया।

सोमवारकोआरपीएसपीजीकालेजएवंआरपीएसपब्लिकस्कूलचंदकमेंब्लाकप्रमुखतपराजसिंहनेशहीदोंकेचित्रपरपुष्पअर्पितकरश्रद्धांजलिदी।उन्होंनेकहाकिस्वतंत्रतासेनानियोंकेत्यागऔरबलिदानसेहीदेशआजादहुआ।आजकेयुवाओंकोदेशकेमहानस्वतंत्रतासेनानियोंकाबलिदानपढ़नाचाहिए।वहीं,साहूजैनकालेजकेप्राचार्यडा.एकेमित्तलनेकहाकिआजकादिनहमउत्तरप्रदेशदिवसकेरूपमेंमनारहेहैं।डा.शुभामाहेश्वरीनेकहाकियहवहप्रदेशहैजहांसूर,कबीर,तुलसीजैसेमहाकवियोंनेजन्मलिया।

डा.दीपकत्रिपाठीनेउत्तरप्रदेशमेंसंगीतकीहरशैलीकागायन,वादनवनृत्यहोताहै।यहांशास्त्रीयसंगीतकेसाथलोकसंगीतभीखासपहचानरखताहै।उत्तरप्रदेशनेशास्त्रीयगायनमेंपंडितभीमसेन,शहनाईवादनमेंभारतरत्नउस्तादबिस्मिल्लाहखान,तबलावादनमेंपद्मविभूषणपंडितकिशनमहाराज,पद्मभूषणपंडितसामताप्रसाद,कथकनृत्यमेंपद्मविभूषणपंडितबिरजूमहाराजजैसेशीर्षस्थकलाकारदिए।गोष्ठीमेंकालेजस्टाफशामिलहुआ।

किरतपुर:गांधीवाटिकास्थितशहीदस्मारकपरशहीदोंकोपुष्पांजलिअर्पितकरनगरपालिकाकेअधिशासीअधिकारीहरिलालपटेलनेकहाकिचौरी-चौराकांडसेआजादीकेआंदोलनकीदिशाबदलगईथी।कार्यक्रममेंहरिलालपटेल,सुरेंद्रसिंह,बाबूराम,जेईअनुरागकमल,ज्ञानेश्वरसिंह,नीरवगुप्ताआदिसमेतउपस्थितसभीलोगोंनेशहीदोंकोश्रद्धांजलिदी।

By Daly