संसू,लालगंज:कांग्रेसवर्किंगकमेटीकेसदस्यएवंआउटरीचकमेटीयूपीकेप्रभारीप्रमोदतिवारीनेशुक्रवारकोरामपुरखासविधानसभाक्षेत्रमेंजगह-जगहमाँदुर्गाकेपंडालोंमेंपहुंचकरमत्थाटेका।इसकेबादवहलालगंजस्थितविधायककेकैंपकार्यालयपहुंचेऔरपत्रकारोंसेबातचीतमेंभाजपाकोदोहराचरित्रवालाबताया।कहाकिप्रदेशकीबीजेपीसरकारमदिरालयोंकोतोखोलचुकीहै,वहींदुर्गाप्रतिमाकीस्थापनापरअभीतकप्रतिबंधलगाएबैठीहै।यहकैसान्यायहै।प्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीकोभीसवालोंकेकटघरेमेखड़ाकरतेहुएकहाकिपश्चिमबंगालमेंचुनावहोनेवालेहैं।वहांपीएममोदीदुर्गापंडालोंमेंजाकरसंबोधितकररहेहैं।आखिरउत्तरप्रदेशमेंदुर्गाप्रतिमाओंकीस्थापनाकेलिएकेंद्रएवंराज्यसरकारनेअनुमतिक्योंनहींजारीकी।दुर्गाप्रतिमाओंकीस्थापनानहोनासंस्कृतिप्रधानदेशकेलिएदु:खदहै।श्रीतिवारीनेप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीसेयहभीसवालदागाकिआखिरबिहारियोंकोहीकोरोनासेबचानेकेलिएनिश्शुल्कवैक्सीनदीजाएगीतोउत्तरप्रदेशकेलोगोंकोनिश्शुल्कवैक्सीनआखिरक्यूंनहींमिलसकेगी।उन्होंनेबिजलीआपूर्तिव्यवस्थापरभीचिताजतायी।कहाकिइससमयजहांचुनावहोरहेहैं,वहांतोबिजलीआपूर्तिसुनिश्चितहोरहीहै,लेकिनप्रदेशकेअन्यहिस्सोंमेंबिजलीसंकटबनीहुईहै।उन्होंनेदुर्गापूजाऔरदशहरातथादीपावलीकोदेखतेहुएप्रदेशसरकारसेहरकीमतपरचौबीसघंटेविद्युतआपूर्तिसुनिश्चितकियेजानेकीभीमांगउठाई।इसकेपूर्वप्रमोदतिवारीनेक्षेत्रकेननौती,मंगापुर,अठेहा,सांगीपुर,बाबाघुइसरनाथधाम,लालगंजआदिस्थानोंपरदुर्गाप्रतिमाओंकेपांडालपरपहुंचकरलोकमंगलकीप्रार्थनाकी।उदयपुरथानेमेंमहिलाहेल्पडेस्ककेशुभारंभसमारोहमेंभीसीडब्लूसीसदस्यप्रमोदतिवारीशामिलहुए।उन्होंनेरामपुरखासमेमहिलासशक्तीकरणकेलिएविधायकआराधनामिश्रामोनाकेप्रदेशव्यापीयोगदानकीभीसराहनाकी।नगरकेचौकमेशिक्षकगुलाबचंद्रमोदनवालकीपत्नीकीस्मृतिमेंआयोजितश्रद्धांजलिकार्यक्रममेंशामिलहुए।तहसीलरोडपरसमाजसेवीआईपीमिश्रकेसंयोजनमेंआयोजितनिश्शुल्कचिकित्साशिविरकाप्रमोदतिवारीनेशुभारंभकिया।इसमौकेपरप्रतिनिधिभगवतीप्रसादतिवारी,मीडियाप्रभारीज्ञानप्रकाशशुक्ल,चेयरपर्सनप्रतिनिधिसंतोषद्विवेदी,प्रमुखददनसिंह,सांगीपुरप्रमुखअशोकसिंह,केडीमिश्र,आशीषउपाध्याय,सुधाकरपांडेय,रामकृपालपासी,²गपालयादव,प्रदीपमिश्र,अवधेशसिंह,रामबोधशुक्ल,पप्पूतिवारी,छोटेलालसरोज,त्रिभुतिवारी,शिवमपांडेय,शुभमश्रीवास्तवआदिरहे।----

By Daniels