कटिहार।केंद्रीयविद्यालयकेदोशिक्षकडॉ.नवनीतकुमारवउपेद्रकुमारकानिधनकोरोनासंक्रमणसेहोगया।शिक्षककीमौतसेविद्यालयमेंशोककीलहरदौड़गई।केंद्रीयविद्यालयकेप्राचार्यडा.आनंदप्रकाशनेबतायाकिविद्यालयकेअग्रेजीकेशिक्षकडा.नवनीतकुमारकामधेपुरामेडिकलकॉलेजमेंइलाजकेक्रममेंदिलकादौड़ापड़नेसेनिधनहोगया।वेसामाजिकसंस्थाश्रीकृष्णआस्थामंचकेसंस्थापकभीथे।हिदीविभागकेशिक्षकउपेंद्रकुमारकाहोमआइसोलेशनमेंहीनिधनहोगया।प्राचार्यनेबतायाकिदोनोंशिक्षककोरोनापॉजटिवथे।निधनपरप्राचार्यसहितराजनप्रसादगुप्ता,कमलकुमार,बीएलयादव,किशोरकुमार,मनोजकुमार,कुलदीपगौतम,पूजाकुमारीसहितअन्यशिक्षकशिक्षकेतरवशिक्षकेत्तरकर्मचारियोंनेगहराशोकजतातेहुएशोकसंतप्तपरिवारकेप्रतिगहरीसंवेदनाजताईहै।