प्लसटूश्रीगोविदउच्चतरमाध्यमिकविद्यालयमानो-रामपुरमेंकार्यशालाकाआयोजनसंवादसहयोगी,लखीसराय:सूर्यगढ़ाप्रखंडअंतर्गतरामपुरगांवस्थितप्लसटूश्रीगोविदउच्चतरमाध्यमिकविद्यालयमानो-रामपुरमेंमंगलवारकोस्मार्टनेसएवंपर्सनल्टीइम्प्रूवमेंटविषयपरकार्यशालाकाआयोजनकियागया।अध्यक्षतावृंदावनीसिंहनेकी।मुख्यअतिथिकेरूपमेंमौजूदमिस्टरइंडियाकाखिताबपानेवालेपंकजकुमारनेछात्र-छात्राओंकोसंबोधितकरतेहुएकहाकिलक्ष्यप्राप्तकरनेकेलिएजुनूनपैदाकरनाजरूरीहै।उन्होंनेसफलतापानेकामूलमंत्रकंफिडेंसएवंकठिनपरिश्रमकोबताया।किसीभीकार्यकोपूराकरनेकेलिएललकएवंदीवानगीहोनाजरूरीहै।इसअवसरपरजिलाशिक्षापदाधिकारीसुनयनाकुमारीनेमिस्टरइंडियाकाखिताबपानेकेलिएपंकजकुमारकोबधाईदेतेहुएइसवर्षआयोजितहोनेवालेमिस्टरव‌र्ल्डखिताबपानेकीकामनाकी।उन्होंनेछात्र-छात्राओंसेपंकजकुमारसेप्रेरणालेकरलक्ष्यप्राप्तकरनेकोकहा।प्रधानाध्यापकराजेशकुमारनेबुकेदेकरआगंतुकोंकास्वागतकिया।इसअवसरपरमाध्यमिकशिक्षकसंघकेउपाध्यक्षअरविदभारती,प्लसटूउच्चविद्यालयबड़हियाकेप्रभारीप्राचार्यविपिनकुमार,प्लसटूउच्चविद्यालयवलीपुरकेप्रभारीप्राचार्यमुकेशकुमार,मोहनजी,वृंदावनीसिंह,मुखियाकुंदनकुमार,कौशलेंद्रकुमार,शिक्षिकाविभाकुमारी,दीपकसिंह,प्रदीपकुमार,देवकुमार,दिनेशकुमार,रंधीरकुमारआदिमौजूदथे।

By Davison