-शिमलासंसदीयक्षेत्रकादायित्वपार्टीमहामंत्रीचंद्रमोहनठाकुरकोसौंपागया।

-मंडीसंसदीयक्षेत्रकादायित्वपार्टीमहामंत्रीरामसिंहकोसौंपागया।

-कांगड़ासंसदीयक्षेत्रकादायित्वपार्टीमहामंत्रीकृपालपरमारकोसौंपागया।

-हमीरपुरसंसदीयक्षेत्रकादायित्वपार्टीउपाध्यक्षप्रवीणशर्माकोसौंपागया।

By Dean