जागरणसंवाददाता,फतेहपुर:डा.सत्यनारायणभारतीविद्यालयज्वालागंजमेंगुरुवारकोसम्मानसमारोहआयोजितकियागया।मेधावियोंकोपढ़ालिखाकरकाबिलबनानेवालेगुरुजनोंकासम्मानकियागयातोगुरुऔरशिष्यगदगदहोगए।

डा.सत्यनारायणसेवाफाउंडेशनमेधावीछात्रोंवशिक्षकअलंकरणसमारोहकाआयोजनयूथआइकानवसमाजसेवीडा.अनुरागश्रीवास्तवद्वाराकियागया।वर्ष2020-21कीहाईस्कूलपरीक्षामेंविद्यालयमेंसर्वोच्चस्थानप्राप्तछात्रसूरजविश्वकर्माप्रथमस्थान,प्रभांशुसिंहद्वितीय,प्रियादेवीतृतीयसाथहीपूजा,कोमल,सूरजविश्वकर्मा,जानसी,प्रभांशुसिंह,वप्रीतीकोमाल्यार्पणकरमेडलपहनाकरवप्रशस्तिपत्रदेकरसम्मानितकियागया।इससेपूर्वप्रधानाचार्यडा.हेमंतत्रिपाठी,अध्यापकदिनेशकुमारश्रीवास्तव,राजकुमारआदिकोसम्मानितकियागया।

By Davies