उत्तरकाशी:नगरपालिकाअध्यक्षरमेशसेमवालनेसोमवारकोपालिकाक्षेत्रगंगोरीमेंसंचालितहोरहासरदारभगतसिंहशिशुविद्यामंदिरकानिरीक्षणकिया,जिसमेंपालिकाध्यक्षनेविद्यालयकीव्यवस्थापरप्रधानाचार्यसेवार्ताकी।साथहीविद्यालयमेंपीनेकेपानीकीव्यवस्थाकोभीदेखा।

स्कूलप्रबंधननेबतायाकिविद्यालयमेंपीनेकेपानीकेअलावाबच्चोंकेलिएबैठनेकीसहीव्यवस्थानहींहै।जिसपरपालिकाध्यक्षनेविद्यालयमेंदरीवपानीकीव्यवस्थाजल्दकरानेकाआश्वासनदिया।छात्रोंकोठंडसेबचनेकेलिएस्वेटरदेनेकीबातकही।इसमौकेपरसविताभट्ट,देवराजबिष्ट,बुद्धिसिंहराणा,देवेंद्रचौहानमौजूदथे।(जासं)

By Dale