नैनीताल,जागरणसंवाददाता:नैनीतालकेसमीपवर्तीबलियानालाक्षेत्रमेंभूस्खलनकेबादखतरेकीजदमेंआएकरीब75परिवारोंकोक्षेत्रकेसरकारीविद्यालयोंमेंविस्थापितकरदियागयाहै।सोमवारकोकेंद्रीयरक्षाएवंपर्यटनराज्यमंत्रीअजयभट्टप्रभावितोंकाहालचालजाननेहरिनगरबलियानालाक्षेत्रपहुंचेतोक्षेत्रवासियोंनेउनकाविरोधशुरूकरदिया।प्रभावितोंनेकहाकिवर्षोंसेक्षेत्रमेंभूस्खलनकीसमस्याबनीहुईहै।यहांसिर्फप्रतिनिधिदौरेकेलिएआतेहैं।मगरसमस्याकानिस्तारणनहींकियागया।अजयभट्टनेलोगोंकोदुर्गापुरऔरअन्यसुरक्षितक्षेत्रोंमेंविस्थापितकरनेकाआश्वासनदिया।जिसकेबादक्षेत्रवासीशांतहुए।

सोमवारकोकेंद्रीयरक्षाएवंपर्यटनराज्यमंत्रीअजयभट्टहरिनगरबलियानालाक्षेत्रकानिरीक्षणकरनेपहुंचे।जहांउन्होंनेक्षेत्रसेविस्थापितकिएगएलोगोंकाहालचालजाना।वहलोगोंसेबातचीतकरहीरहेथेकिकुछलोगभड़कउठे।उन्होंनेकेंद्रीयराज्यमंत्रीकाविरोधशुरूकरदिया।लोगोंनेकहाकिदशकोंसेबलियानालाक्षेत्रमेंभूस्खलनहोरहाहै।जिसमेंक्षेत्रकेकईलोगोंकेभवनजमींदोजहोगएहैं।सरकारकेकईप्रतिनिधिसमय-समयपरक्षेत्रकादौराकरवादेतोखूबकरतेआयेहै।मगरनातोअबतकपहाड़ीमेंभूस्खलनकीरोकथामकोलेकरकोईस्थाईकवायदकीगईहै,औरनाहीयहांरहनेवालेबाशिंदोंकीसुरक्षाकेलिएकोईइंतजामकिएगएहैं।

लोगोंनेमंत्रीकोइसविधानसभाचुनावमेंवोटनहींदिएजानेकीधमकीभीदेडाली।इसबीचकिसीतरहकेंद्रीयराज्यमंत्रीनेकिसीतरहक्षेत्रीयलोगोंकोसमझायाबुझाया।उन्होंनेप्रभावितक्षेत्रमेंखतरेकीजदमेंरहरहेपरिवारोंकोदुर्गापुरस्थितपालिकाआवासोंऔरताकुलामेंविस्थापितकिएजानेकाआश्वासनदिया।उन्होंनेकहाकिविस्थापनकेबादहरमाहचिकित्सकोंकीटीमभेजनेकेसाथहीहालातसामान्यहोनेतकप्रभावितोंकेभोजनऔरअन्यव्यवस्थाओंकावहनभीसरकारद्वाराहीकियाजाएगा।इसदौरानपालिकाध्यक्षसचिननेगी,डीएमधीराजगर्ब्याल,एसडीएमप्रतीकजैन,सीओसंदीपनेगी,सांसदप्रतिनिधिगोपालरावत,पालिकासभासदरेखाआर्य,मनोजजोशी,राहुलपुजारी,पूर्वसभासदमुख्तारखान,विमलाअधिकारी,ममताजोशी,रीनामेहरा,विक्कीराठौर,विश्वकेतुवैद्यसमेतअन्यलोगमौजूदरहे।