इचाक:डेवलपपब्लिकस्कूलबरकाखुर्दकेतत्वाधानमेंविद्यार्थियोंनेमतदाताजागरूकताअभियानचलाया।इसमेंविद्यालयकेसैकड़ोंविद्यार्थीऔरशिक्षकनारालगातेहुएएवंग्रामीणोंकोमतदानकेप्रतिजागरूककरतेहुएरतनपुर,मनाई,बरकाकला,खरय,बरकाखुर्दहोतेहुएदरियापहुंचे।जहाँकईसमाजसेवीमतदाताजागरूकताकार्यक्रममेंशामिलहोकरबच्चोंकाउत्साहबढ़ाया।कार्यक्रममेंग्रामीणउत्साहितहोकरमहिला,पुरुष,औरनौजवानोंनेबढ़चढ़करहिस्सालिया।विद्यालयकेसचिवविकासकुमारपाण्डेयनेबतायाकिइसतरहकेकार्यक्रमकामुख्यउद्देश्यलोगोंकोमतदानकेप्रतिजागरूककरनातथायोग्य,शिक्षित,कर्मठ,एवमक्षेत्रकेशिक्षा,स्वास्थ,रोजगार,सिचाई,सड़कजैसेमूलभूतआवश्यकताओंकोध्यानदेनेवालेउम्मीदवारकाचयनकरनाहै।विद्यालयकेप्राचार्यमनोजमेहतानेबतायाकिजनताकोकिसीभीबहकावेमेंनाआकरस्वयंसेयोग्य,अनुभवी,औरकुशलउम्मीदवारकाचयनकरनाचाहिए।मौकेपरविद्यालयकेशिक्षकजयकुमारपाण्डेय,नंदकिशोरशर्मा,अशोकराम,चंदनकुमार,उदयप्रजापति,राहुलराणा,सबिताप्रजापति,पूनममेहता,लक्ष्मीगिरी,उर्मिलामेहता,अंजलि,कविता,रेशमी,नेहा,अनितासमेतविद्यालयकेसैकड़ोविद्यार्थीशामिलथे।

By Davey