संवादसूत्र,रजरप्पा:रजरप्पाप्रोजेक्टस्थितसरस्वतीविद्यामंदिरकेप्रांगणमेंमंगलवारकोपंडितमदनमोहनमालवीयजीकीजयंतीकेअवसरपरशिशुबालकिशोरभारतीद्वाराबालसभाकाआयोजनकरउन्हेंयादकियागया।इसमेंमुख्यरूपसेविद्यालयकेप्राचार्यमहेंद्रकुमारसिंह,उपप्राचार्यअनिलकुमारसिंह,प्रबंधनसमितिकेकोषाध्यक्षकेवलविजयनेमालवीयजीकेचित्रपरपुष्पार्चनएंवदिपप्रजवलितकरकार्यक्रमकाशुभारंभकिया।मौकेपरप्राचार्यनेविद्यालयकेसभीबच्चोंकोप.मालवीयकोभारतकेमहत्वस्वतंत्रतासेनानी,समाजसेवी,राजनीतिज्ञकुशलएंवभारतीयसंस्कृतिकेप्रबलसंरक्षकबतलाया।इसअवसरपरविभिन्नकक्षाओंकेभैयाबहनोंनेभीउनकेजीवनचरित्र,सुविचार,गीत,उनकेजीवनकेप्रेरकप्रसंगोंकोउद्धृतकिया।इसअवसरपरविद्यालयमेंदेशभक्तिगीतकीप्रतियोगिताआयोजितकीगई।इसमेंकक्षाओंकेसभीभैयाबहनप्रतियोगितामेंसम्मिलितहोकरआकर्षणएवंमंत्रमुग्धकरनेवालीगीतोंपरप्रस्तुतिकी।इसमेंनिर्णायकद्वाराप्रथम,द्वितीय,तृतीयस्थानकाचयनकरपुरस्कृतकियागया।इसमेंप्रथमकक्षाअष्टम'अ'तथानवम'अ',द्वितीयसतम'अ'तथाषष्ठ'अ',तृतीयचतुर्थ'क'कोघोषितकियागया।इसअवसरपरविद्यालयकेआचार्यपरमानंदचौधरी,शुक्लाचौधरी,नीलमसिंह,गायत्रीपाठक,ललितागिरी,बच्चूलालतिवारी,रेखाकुमारी,ज्योतिराजहंस,सुश्रीपद्मावती,उमेशचंद्रमहथासहितविद्यालयकेसभीआचार्यआचार्यामौजूदथे।

By Dean